اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 98

اطلاعيه انتخاب مجموعه هاي تخصصي دانشجويان كارشناسي ورودی 98

به اطلاع دانشجويان سال دوم مقطع كارشناسي( ورودی98 ) مي‌رساند انتخاب مجموعه‌هاي تخصصي به صورت غیر حضوری انجام می شود. دانشجويان كارشناسي كه تا پايان نيمسال جاري موفق به گذراندن حداقل 40 واحد درسي شده باشند مجاز به انتخاب مجموعه‌ تخصصي هستند. دانشجويان سال دوم كه كمتر از 40 واحد را گذرانده باشند انتخاب مجموعه تخصصي را در سال بعد انجام خواهند داد. برای آشنایی دانشجویان محترم، معرفی گرایش‌ها به‌ترتیب زیر خواهد بود:

چهار فیلم معرفی مجموعه‌های تخصصی " حرارت و سیالات"، "ساخت و تولید"، "سیستم های دینامیکی و مکاترونیک" و "مکانیک جامدات" جهت آشنایی دانشجویان گرامی تهیه شده که هم‌اکنون قابل دریافت و مشاهده است.

لينکهاي فيلم‌هاي معرفي مجموعه‌هاي تخصصي به شرح زیر است:

مجموعه "حرارت و سیالات":

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/XrMxSrTXmJnGNQi

مجموعه "ساخت و تولید":

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/xiYX4jcFnE8Dbdw

مجموعه "سیستمهای دينامیکي و مکاترونیک" :

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/RZfEHTX2RgQJmb8

مجموعه "مکانیک جامدات"

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/y7WgJ9xyWFRrASF

برای آشنایی بیشتر دانشجویان، یک جلسه پرسش و پاسخ با حضور نمایندگان گروه‌های‌ آموزشی به صورت برخط (آنلاین) در روز چهارشنبه 1400/3/12 از ساعت 17 تا ساعت 19 با آدرس:

https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/introduction

برگزار خواهد شد. توصیه می‌شود دانشجویان عزیز حتما فیلم‌های تهیه شده را قبل از جلسه مشاهده فرمایند تا با شناخت و آمادگی بیشتری در جلسه پرسش و پاسخ حضور داشته باشند.

ادامه صفحه بعد

لازم است دانشجويان گرامی بر اساس علاقه خود و اطلاعات کسب شده در جلسه، فرم انتخاب مجموعه تخصصی را از آدرس

https://mech.iut.ac.ir/fa/sections/education/forms

دریافت و پس از تکمیل؛ حداکثر تا پايان روز چهارشنبه  1400/4/23 به آدرس zavelan@of.iut.ac.ir ارسال نمایند.

لطفا موضوع ایمیل را عنوان Subfield Selection_Name_of_student  به جای Name_of_student نام خودتان را قرار دهید.

تعيين مجموعه تخصصي دانشجويان بر اساس اولويت‌بندي متقاضيان و با توجه به معدل کل ( معدل تا پايان مردادماه ) توسط کمیته آموزشي دانشكده انجام خواهد شد.

دانشجوياني كه فرم انتخاب مجموعه‌هاي تخصصي را تا تاريخ 1400/4/23 ارسال نکنند، حق تعيين مجموعه را به کمیته آموزشي دانشكده واگذار می‌کنند.

آموزش دانشکده مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی