تحویل فرم معرفی پروژه

قابل توجه دانشجویان نامبرده زیر :

با توجه به اینکه پروژه خود را در ترم 991 ثبت نموده ولی تاکنون فرم معرفی پروژه شما به دفتر اموزش ارسال نگردیده در اسرع وقت نسبت به ارسال فرم معرفی پروژه خود اقدام فرمائید.

لازم به ذکر است به علت عدم ارسال فرم معرفی پروزه 2 نمره از پروژه کسر و در صورت عدم پیگیری نمره پروژه شما از 15 محاسبه می شود.

 

احمد الموسوی

محمدپویا پوریامهر

علیرضا صفدریان

محمدمتین طاوسی

علی محمدی خروشادی

محمد نوری

محمد مهدی یزبک

 

 

دفتر اموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی