قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل بهمن ماه

برای پیش ترم دروس مرکز معارف لازم است فرم درخواست پیش ترم که بر روی سایت دانشکده می باشد را تکمیل و برای کارشناس آموزش به نشانی zavelan@of.iut.ac.ir  ارسال فرمائید تا پس از بررسی و تائید به مرکز معارف ارجاع گردد.

لطفا برای آگاهی از منابع امتحانات به اطلاعیه پیش ترم مرکز معارف توجه فرمائید.

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی