قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تقاضای حذف ترم)

در جلسه مورخ ۲ اردیبهشت ۹۹ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مقرر گردید کلیه تقاضاهای حذف ترم جاری در جلسه آتی مورد بررسی قرارگیرد. لازم است مشمولین این بند از اطلاعیه معاونت آموزشی، درخواست خود را با دلایل و مستندات با تایید استاد راهنما توسط ایشان حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت از طریق ایمیل به سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی