اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص ادامه روند آموزشی دانشگاه در نیمسال 2-98

اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص ادامه روند آموزشی دانشگاه در نیمسال 2-98 به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://news.iut.ac.ir/news/30373

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی