قابا توجه دانشجویان مقطع دکترا

در صورت تمایل به همکاری با دانشکده برای ارائه دروس سرویس و آزمایشگاه در ترم آینده ۱_۱۴۰۰ فرم درخواست همکاری دانشجویان دکترا که بر روی سایت دانشکده (آموزش_ فرمها) قرار دارد را تکمیل و تا دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ به آدرس zavelan@of.iut.ac.ir ایمیل فرمایید.

دفتر آموزش دانشکده

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی