درخواست مقرري دانشجويان دكتري در سيستم گلستان در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1400

       درخواست مقرري دانشجويان دكتري در سيستم گلستان در نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-99

 فرايند درخواست مقرري دانشجويان دكتري در سيستم گلستان پياده سازي شده است. مهلت درخواست مقرري ترم جاری از تاريخ 17/03/17 لغايت 1400/04/07 می باشد.

فلوچارت و راهنماي اين فرايند به پيوست تقديم شده است.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

پیوستاندازه
PDF icon اصلاحیه راهنمای درخواست مقرری688.81 کیلوبایت
PDF icon مقرری51.4 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی