اطلاعیه فوری: تأیید ثبت نام مقدماتی توسط اساتید

با توجه به اینکه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از نیمسال 1-99 باید با تأیید استاد راهنما (با استفاده از پردازش 11340) و یا سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می شده است، لطفاً با توجه به اهمیت این موضوع، با پیگیری از تاریخ امروز دوشنبه 1400/03/03 الی چهارشنبه 1400/03/05 نسبت به تأیید ثبت نام مقدماتی خود از طریق سیستم گلستان اطمینان حاصل نمایید.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

1400/03/03

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی