قابل توجه دانشجویان دکتری که روز چهارشنبه 5 خرداد در امتحان جامع کتبی شرکت خواهند کرد

با سلام ،با توجه به اینکه برگزاری امتحان جامع کتبی، به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، چگونگی محاسبه نمره درس (درصد کتبی و شفاهی) متعاقباً اعلام خواهد شد و حضور دانشجویان در امتحان شفاهی کلیه دروس اجباری است.

    تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 2/03/1400

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی