تمدید فرصت دفاع

مهلت دفاع از پايان‌نامه دانشجويان كارشناسي‌ارشد تا پايان تابستان 1400 جهت فارغ‌التحصيلي در ترم 2-99

پيرو مصوبه  قبلي شورا مبني بر تمديد مهلت دفاع از پايان‌نامه دانشجويان كارشناسي‌ارشدي كه ترم 2-99 جزو نيمسال ششم ايشان محسوب مي‌شود، مقرر شد مهلت دفاع تا پايان تابستان 1400 جهت فارغ‌التحصيلي در ترم 2-99 برای کلیه دانشجویان تمدید گردد.           

                                                                    تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

                                                                              1400/02/19

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی