تیم های دانشجویی

در اینجا لیستی از تمام تیمهای دانشجویی درگروه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها و فعالیت ها بر روی عنوان آنها کلیک نمایید.

 

Aerospace Team

هواپیما های بدون سرنشین و شرکت در مسابقات دانشجویی

www.iutmav.com


APADANA Eco-marathon Team

 ماشین سازگار با محیط زیست شهری و شرکت در مسابقات دانشجویی

http://apadanaeco.iut.ac.ir


Electric car Team

ماشین های الکتریکی و شرکت در مسابقات دانشجویی از سال ۲۰۰۷ :

http://www.iutecar.com


Formula SAE Team

ماشین های مسابقه و شرکت در مسابقات دانشجویی. از سال ۲۰۰۵. 

http://automotive.iut.ac.ir


Mini Baja Team

 ماشین های جاده خارج و شرکت در مسابقات دانشجویی. از سال ۲۰۰۳.  

http://www.iutminibaja.com

 


Supermileage Team 

ماشین های سوخت اقتصادی و شرکت در مسابقات دانشجویی. از سال ۲۰۰۷.  

http://www.iutsupermileage.com


Turbo Team

شناورهای تندرو ، سیستمهای پیش رانش شناورها و توربینهای بادی و آبی

http://www.turbogroup.ir


Rescue Robot

 مجموعه ربات های همکار پایه متحرک و پرنده در ماموریت های امداد و نجات

http://rescue.iut.ac.ir

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی