کلیه اطلاعیه ها

تاریخ بروزرسانی گروه بخش
اطلاعیه درخواست کاربرگ ادامه تحصیل 2020/06/15 تحصیلات تکمیلی
مراحل گردش کار درخواست کارآموزی ویژه دانشجویان کارشناسی 2020/06/13 آموزش
اطلاعیه مهم حذف اضطراری نیمسال دوم 99-98 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 2020/06/13 کرونا
دستور العمل های رعایت نکات بهداشتی در خصوص ویروس کرونا برای حضور دانشجویان در دانشگاه 2020/06/13 کرونا
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 2020/06/13 کرونا
قابل توجه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی مکانیک (فرآیند ارائه درخواست مجوزادامه تحصیل دانشجویان دکترا در سیستم گلستان) 2020/06/13 کرونا
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (تقاضای حذف ترم) 2020/06/13 کرونا
اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص ادامه روند آموزشی دانشگاه در نیمسال 2-98 2020/06/13 کرونا
دستورالعمل اجرايي دفاع الكترونيكي (ويدئو كنفرانسي) از پايان‌نامه‌ها، رساله‌ها و آزمون‌هاي جامع پژوهشي دوره دكتري 2020/06/13 کرونا
قابل توجه دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی (در صورت مشکل با ماشین های مجازی) 2020/06/13 کرونا
اطلاعیه انتخاب مجموعه های تخصصی دانشجویان کارشناسی ورودی 97 2020/06/13 آموزش
جذب پژوهشگر پسا دکتری در گروه های صنعتی بارز 2020/06/10
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک که این ترم در یکی از دروس آزمایشگاه دانشکده ثبت نام کرده اند 2020/06/09 آموزش
اطلاعیه ارزشيابي دروس در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۹-۹۸ 2020/06/09 آموزش
اطلاعيه حذف اضطراري ترم 2-98 2020/06/09 آموزش
اطلاعيه معاونت دانشجويي در خصوص حضور و اسكان دانشجويان دكتري كه داراي طرح پيشنهادي تجربي مصوب هستند و دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 96 2020/06/08
اطلاعيه ثبت‌نام مقدماتي دروس "طرح تم‌دانش " 2020/06/06 آموزش
اطلاعیه ارسال فرم معرفی پروژه 2020/06/06 آموزش
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده درخصوص ثبت نام مقدماتی 1-99 2020/05/26
مراحل گردش کار درخواست کارآموزی ویژه دانشجویان کارشناسی 2020/05/26

صفحه‌ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی