ارسال فاکتور سال 1400

با سلام و احترام

خواهشمند است طبق درخواست امور مالی دانشگاه مبالغ بالای 2000000 ریال دارای رسید مبلغ پرداخت شده یا تأیید دریافت وجه توسط فروشنده با امضاء و مهر باشد.

با سپاس

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی