امضاي تفاهم نامه با دانشگاه ليمريك ايرلند

بدينوسيله به استحضار مي رساند كه در راستاي توسعه همكاريهاي علمي بين المللي با دانشگاه هاي معتبر خارجي، تفاهم نامه همكاري فيمابين دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه ليمريك ايرلند در مارس 2021 به امضاي طرفين رسيد. از مفاد اين تفاهم نامه تعريف پروژه هاي تحقيقاتي مشترك، برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي مشترك، تبادل استاد و دانشجو، شناسايي و توسعه همكاري در زمينه هاي مورد علاقه طرفين مي باشد. شايان ذكر است كه اين تفاهم نامه به صورت عمومي است كه در آن مفاد همكاري درج شده است. طبيعي است كه براي انجام هر يك از بندهاي اين تفاهم نامه، متممي با تعيين مجري تهيه و مجددا به امضاي معاونت مربوطه خواهد رسيد. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر از اين دانشگاه مي توانند به آدرس زير مراجعه نمايند.

https://www.ul.ie

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی