جلسه دفاع رساله دکتری (آقای محمد خطایی)

 موضوع: تبیین روش تعیین ضریب اصطکاک بین شیشه و قالب در دمای نزدیک انتقال شیشه ای به منظور شبیه سازی فرآیند PGM

ارائه دهنده: محمد خطایی

استادان راهنما: دکتر پیمان مصدق

استادان مشاور: دکتر صالح اکبرزاده

استادان داور: دکتر محسن اصفهانیان، دکتر مهدی کاروان

چکيده

امروزه کاربرد شیشه­ ها  در صنایع گوناگون به شدت افزایش یافته است. این افزایش کاربرد به دلیل ویژگی­ های منحصر به فرد شیشه­ ها از جمله مقاوت سایشی بالا، مقاومت حرارتی بالا و خواص منحصر به فرد برخی شیشه­ ها در عبور طول موج ­های خاص نوری بوده و می­ توان گفت این مواد مهندسی شده در برخی کاربردها بدون رقیب می­ باشند. از بین روش ­های متفاوت ساخت محصولات شیشه­ ای روش­ های شکل­ دهی مکانیکی- حرارتی از اهمیت بالایی برخوردار است. تولید محصولات سالم و دقیق از مواد شیشه­ ای در فرآیندهای شکل ­دهی در گرو تعیین دقیق رفتار این مواد در گستره­ های دمایی متفاوت می ­باشد. باتوجه به انجام فرآیندهای شکل ­دهی شیشه در دماهای بالا و رفتار ویسکوالاستیک شیشه ­ها در دماهای شکل­ دهی لازم است رفتار ویسکوالاستیک این مواد به صورت کاملا دقیق تعیین گردد. از طرف دیگر اصطکاک بین شیشه و قالب در فرآیندهای شکل ­دهی دقیق شیشه ­ها در نحوه تغییر شکل شیشه و تنش­ های پسماند ایجاد شده در آن موثر است و باید شرایط اصطکاکی شیشه و قالب در دمای بالا به دقت تعیین گردد. شناخت دقیق رفتار ویسکوالاستیک شیشه در دمای بالا و تعیین دقیق ضریب اصطکاک شیشه و قالب در حین فرآیند شکل­ دهی دو پارامتر مهم در مدل­سازی فرآیندهای شکل دهی شیشه­ ها و بررسی تغییر شکل شیشه در دمای بالا می­ باشند. در این پژوهش ابتدا آزمون­ هایی برای تعیین خواص ویسکوالاستیک شیشه ­های سودالایم[1] و BK7  در دماهای متفاوت و نزدیک دمای شکل دهی این نوع شیشه­ ها انجام شده و با استفاده از روابط ویسکوالاستیک و نتایج حاصل از آزمایش ­ها مدل رفتار ویسکوالاستیک این شیشه ­ها مشخص می­ گردد. سپس با انجام آزمایش حلقه، آزمایش فشردن نمونه استوانه­ ای و آزمایش پین روی دیسک ضریب اصطکاک این دو شیشه در دماهای بالا تعیین می­ گردد.ضریب اصطکاک بدست آمده از هر 3 روش با یکدیگر مقایسه گردیده و سپس فرآیند تعیین ضریب اصطکاک توسط نرم­ افزار ABAQUS شبیه­ سازی شده و ضریب اصطکاک تعیین شده در آن اعمال شده و نتایج تجربی با نتایج آزمایشات مقایسه گردیده و در نهایت یک مدل اصطکاکی مشخص می گردد. پس از تطبیق کامل مدل ویسکوالاستیک ماده و ضریب اصطکاک با شرایط آزمایشگاهی، فرآیند قالب گیری دقیق لنز شیشه­ ای با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مراحل قبل، شبیه­ سازی  شده و نتایج حاصل از اعمال تنش در حین قالب گیری و شکل نهایی لنز تولید شده و تنش­ های پسماند ایجاد شده در آن بررسی می­ گردد.

 

 

کلمات کليدی:

خواص ویسکوالاستیک، ضریب اصطکاک، شیشه، آزمون فشار، آزمون حلقه، شبیه ­ساز

 

[1] Soda-lime

فارسی

مکان: 

جلسه الکترونیکی

تاریخ: 

يكشنبه, 6 تير, 1400 - 09:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی