جلسه دفاع پایان­ نامه کارشناسی ارشد (آقای محمدحسن مبلی)

موضوع: طراحی و ساخت مکانیزم رسوب‌زدایی لوله‌ها توسط امواج فراصوت

ارائه دهنده: محمدحسن مبلی

استادان راهنما: دکتر علیرضا فدائی تهرانی، دکتر سید محسن صفوی

استادان مشاور: دکتر امین اله محمدی

استادان داور: دکتر محمود فرزین، دکتر احسان فروزمهر

چکیده

شست‌وشوی رسوب‌ها در قطعات صنعتی از جمله لوله‌ها یکی از اقدامات ضروری در صنایع مختلف می‌باشد. به این منظور یکی از روش‌هایی که در سال‌های اخیر برای رسوب‌زدایی لوله‌ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، استفاده از انتشار امواج فراصوت توسط مبدل‌های فراصوت درون محیط سیال می‌باشد. اساس این پژوهش اتصال یک مبدل فراصوت پیزوالکتریکی به پوسته‌ی خارجی لوله به منظور هدایت امواج فراصوت و ایجاد فشارهای مثبت و منفی در سیال می‌باشد. در ادامه با تشکیل و انفجار حباب‌های کاویتاسیون ناشی از افزایش فشار صوت سیال،  عملیات رسوب‌زدایی دیواره داخلی لوله  صورت می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نرم‌افزار کامسول یک مکانیزم رسوب‌زدایی شبیه‌سازی شده و شرایط رسوب‌زدایی برای یک لوله به سایز چهار اینچ بهبود داده شود. تلاش برای طراحی و انتخاب مکانیزم مطلوب در نرم افزار کامسول صورت گرفته و تأثیر پارامتر توان الکتریکی بر روی فشارصوت بررسی شده و در نتیجه با افزایش توان الکتریکی از 100 وات تا 500 وات فشارصوت بهبود یافته است. همچنین به منظور بررسی رسوب‌زدایی به صورت تجربی این مکانیزم ساخته شده و در توان‌های مختلف نرخ رسوب‌زدایی در لوله به سایز چهار اینچ و ضخامت رسوب یک میلی‌متر محاسبه شده است. حداکثر نرخ رسوب‌زدایی بر حسب زمان در توان 400 وات و با فرکانس 32/21 کیلوهرتز به میزان 9/386 سانتی‌مترمکعب بر دقیقه محاسبه شده است. در راستای افزایش میزان مقادیر فشارهای مثبت و منفی سیال در جهت افزایش میزان رسوب زدایی در لوله، شبیه سازی فشارصوت با استفاده از منبع پالس مربعی به جای موج سینوسی در نرم افزار کامسول صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد مقادیر فشارصوت در مکانیزم  پالس مربعی نسبت به منبع سینوسی افزایش یافته است.

کلمات کلیدی: رسوب‌زدایی لوله‌ها، امواج فراصوت، مبدل فراصوت، فشارصوت، نرخ رسوب‌زدایی

فارسی

تاریخ: 

سه شنبه, 25 خرداد, 1400 - 10:00

نوع رویداد: 

سمینار علمی

عکس: 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی